Skip to content ↓

Progress Leaders/Mentors

 If you would like to email a member of staff listed below, please click on their name for their email address. 

Year 7 

Year 8

Miss S Fitt
Miss A Martin
Progress Leader

Mrs M Healy 

Progress Manager
Mrs Alison Van Der Merwe 8AVM
Miss C Bouri 8CBI
Mr D Ward 8DWA
Miss H Sumpter 8HSU
Mr I Brown 8IBR
Mr Harris 8MHA
Ms R Rioux 8RRX
Miss S Jina 8SJI

Year 9 

Miss C Woodman

Progress Leader

Miss R Baverstock

Progress Manager
Miss A Brown 9ABR
Miss G Judd 9GJU

Miss J Salter /
Mrs L Dale 

9JSA 
Mr J Tansey 9JTA
Mr M Stephenson 9MST
Mrs N King 9NKI
Mrs S Langridge 9SLA
     

Year 10

Mr J Dale

Progress Leader

Mrs S Ryan

Progress Manager
Miss C Bourn 10CBO
Mr D Ares 10DAR
Miss I Ali 10ALI
Mrs R Owen 10ROW
Mr S Clarke 10SCL
Mrs S Osei-Bem Pong 10SOS
Mr T Whale 10TWH

Year 11

Ms P Hurrell

Progress Leader

Mrs G Clarke

Progress Manager
Mrs C Jarman 11CJA
Mrs D Fagan 11DFA
Mrs D Kite-Williams 11DKI
Miss F Vincent 11FVI
Mr G Trebar 11GTR
Miss M Evans 11MEV  
Mr N Elliott 11NEL